Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử có phạm pháp không?

Khi chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp thắc mắc về vấn đề liệu xuất lùi ngày hóa đơn điện tử có phạm pháp hay không? Theo quy định mới nhất tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 có quy định gì về thời điểm lập hóa đơn điện tử hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp

Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp và sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Tại Điều 7 Nghị định 119/2018 đã quy định cụ thể về Thời điểm lập hóa đơn điện tử, cụ thể:
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua và không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
Về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ được quy định là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.

Tại Điều 4 Thông tư 68/2019 quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác được hướng dẫn như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin với người mua.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:

+ Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

+ Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá năm (5) ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể, rõ ràng về thời điểm lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được phép xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Mọi hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử đều là phạm pháp và sẽ bị xử lý theo quy định.
 

https://ordertaybannha.com/

https://ordertaybannha.com/tin-tuc-bai-viet/

Xem thêm: Ý tưởng kinh doanh tại nhà

Bài viết liên quan

Related Posts