Thời hạn nộp thuế qua mạng mới nhất doanh nghiệp đừng bỏ lỡ

Song song với thời gian lưu trữ hóa đơn điện tử, thời hạn nộp thuế qua mạng là vấn đề đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Để tháo gỡ vướng mắc này cho doanh nghiệp, trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết thời hạn nộp thuế mới nhất.
Đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý
Đối với các loại thuế khai theo tháng và theo quý thì pháp luật quy định như sau:
+ Đối với các trường hợp khai và nộp theo tháng thì chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
+ Đối với trường hợp khai và nộp theo quý thì chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quy tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm
Đối với các loại thuế có kỳ tính thuế theo năm thì sẽ được tính như sau:
+ Đối với hồ sơ khai thuế năm thì chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
+ Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất thì thời hạn khai thuế được tính theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và pháp luật về tiền thuế đất.
+ Đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý thì chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

nộp thuế qua mạng

+ Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm thì chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

https://ordertaybannha.com/tra-cuu-hoa-don-dien-tu-khong-co-ma-xac-thuc-cua-co-quan-thue/
-Đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế thì chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ về thuế
-Đối với các khoản thu từ đất đai, lệ phí trước bạ thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sẽ được tính theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.
– Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là thời hạn nộp tờ khai hải quan
– Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.
Như vậy, tùy theo từng kỳ tính thuế và lĩnh vực hoạt động riêng mà sẽ có những quy định cụ thể về thời hạn nộp thuế quy định cụ thể. Dù là nộp thuế theo phương thức truyền thống hay nộp thuế qua mạng thì doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ theo thời hạn quy định này. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên chủ động tiến hành sử dụng nộp thuế qua mạng để có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, không bị phụ thuộc vào giờ hành chính của các Cơ quan Thuế.

https://ordertaybannha.com/

Xem thêm: Ý tưởng kinh doanh tại nhà

Bài viết liên quan

Related Posts